» راه اندازی سرور ویژه ارسال ایمیل
سیستم ارسال ایمیل در حجم بالا با استفاده از یک سرور ویژه روی اینترنت، انجام می پذیرد که آریاوب منحصرا برای همین منظور نصب و راه اندازی کرده است. این سرور قادر است در هر ثانیه یک ایمیل تبلیغاتی برای کاربران ایرانی اینترنت ارسال نماید و با این سرعت روزانه تا حدود 100000 ایمیل به مخاطبین ارسال خواهد شد.
» ارسال قانونی ایمیلهای تبلیغاتی
با توجه به ارسال بی رویه ایمیلهای نا خواسته که معمولا از طرف سایر کشورها و بدون توجه به سودمند بودن اطلاعات ارسالی برای دریافت کننده ارسال می شود. مقررات خاصی برای ارسال کنندگان وجود دارد تا از ارسال ایمیلهای ناخواسته جلوگیری شود. آریاوب با در نظر گرفتن این مقررات ایمیلهای ارسالی را بصورت کاملا قانونی برای مخاطبان ارسال می کند.